Thema-avond Luchtkwaliteit 

Zoetermeer! 

Woensdag 20 januari 2021
Start om 19:30 


Het belang van schone lucht 

Preventie coronasterfte

Van de Nederlandse coronasterfgevallen kan ongeveer 19 procent worden toegeschreven aan een slechte luchtkwaliteit. Omgerekend komt dat neer op ongeveer 2200 doden.


Astma preventie

Er zijn volgens het longfonds meer dan 640.000 mensen met astma. Het is een chronische ziekte, die zich in aanvallen manifesteert. Astma kan een erfelijke oorzaak hebben, maar ook het langdurig inademen van vervuilde lucht kan astma veroorzaken.

COPD preventie

Er zijn volgens het longfonds ongeveer 600.000 mensen met COPD (chronische bronchitis en/of emfyseem) in Nederland. Volgens de WHO zal COPD in 2030 de derde doodsoorzaak zijn. Naast roken en meeroken is luchtvervuiling door fijnstof een belangrijke veroorzaker van COPD

Randstad en slechte luchtkwaliteit 

.Nergens in Europa zo veel kinderen met astma door uitlaatgassen

Sprekers

dr. J.C.C.M. In 't Veen

Longarts

Het Schone Lucht Akkoord wordt in januari getekend door kabinet, gemeenten en provincies. Daarin staat dat de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 moet zijn gehalveerd. Een goed initiatief, vindt ook het Longfonds. Maar het is allemaal te vrijwillig, stelt longarts In 't Veen.

"Zeker door de Corona pandemie is er noodzaak om dingen nu anders te doen."

Sara Spaargaren

Als Community Stewart ondersteunt Sara de Zuid-Hollandse meetclubs bij het uitwisselen van kennis en ervaringen. Zo faciliteert ze de dialoog tussen de Provincie, de meetclubs, lokale omgevingsdiensten en het RIVM. Daarnaast werkt ze, samen met het RIVM, aan een landelijk forum over citizen science en luchtkwaliteit: het Samen Meten Forum. Het doel van dit forum is om meer transparantie te creëren binnen dit nieuwe veld en het gesprek tussen de citizen scientists en experts, maar ook citizen scientists onderling, openlijk te voeren.